KOMPLEXNÁ PODPORA V OBLASTI PREVENTÍVNYCH A OCHRANNÝCH SLUŽIEB

BEZPEČNOSŤ PRÁCE, POŽIARNA OCHRANA, SYSTÉMY KVALITY, ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO

Perecká 2961/1, 934 05 Levice

+421 904 618 688

office@ghostsafety.com

REKO logo REKO logo REKO logo SIMS logo

O Nás

Systémy organizácie práce vo vyspelých spoločnostiach predstavujú sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Využívanie synergie , odstraňovanie duplicity a preventívne opatrenia sú hlavným predpokladom pre rast a dlhodobú udržateľnosť vášho podnikania.

Spoločnosť GHOST SAFETY vznikla v roku 2013 ako nástupca fyzických osôb pracujúcich v oblastiach bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, systémov riadenia kvality, environmentálneho manažérstva, stavebného dozoru a verejného obstarávania. Skúsenosti nadobudnuté pri veľkých projektoch vo sférach Jadrovej energetiky, Petrochemického priemyslu a Stavebníctva poskytnú nadhľad a profesionalitu bez rozdielu veľkosti nášho klienta.

CKD
Duslo
EGP
Elektrarne
Slovnaft
isk
CKD
Duslo
EGP
Elektrarne
Slovnaft
isk
ghostsafety